Оптимизиране на Windows XP
Публикувана от Mast3rX на January 22 2007 18:33:45
Windows XP

• Забрана на индексирането на NTFS дяловете
Индексирането помага за по-бързо търсене на файлове, но след забраната му, загубеното време в търсене ще е многократно
по-малко от това, което отнема индексирането, и спада на , свързан с това. За да забраните индексирането кликнете с десния бутон върху NTFS дял и махнете отметката пред "Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching", и приложете върху всички поддиректории.
• Използвате ли HIBERNATION?
Това представлява копиране на рам на дял от хард-диска, след което машината бива изключена. При включване се прави обратния процес и зарежда от там, от където сте я спрели. След като тази функция няма да бъде използвана
е редно тя да се забрани, от което се печели дисково пространство, равно на обема на оперативната . Това можете да направите от Power в Control Panel.
• Увеличете пропускателната способност на връзката
Може би знаете, че Windows XP резервира за свой нужди 20% от всяка връзка. Този размер можете да намалите до 0%, като стартирате "gpedit.msc" (без кавичките) от Start -> Run... Tам намерете разклонението Computer Configuration ->
Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Sheduler - и там кликнете два пъти върху "Limit reservable badwidth",намиращ се отдясно и му задайте стойност ENABLED, а за Bandwidth Limit - 0%.
• Оптимизиране на виртуалната памет
Понеже оперативната никога не стига, на Windows XP му се налага да ползва виртуална, която се намира върху твърдия диск. Когато някое "по-лакомо" за приложение пожелае повече Windows променя постоянно размера на тази , което води до нейното фрагментиране, и до по-ниската . За да предотвратите това първо
забранете виртуалната от Control Panel/System/Advanced/Performance Settings/Advanced/Virtual Memory - Change и
задайте стойности- 0. След това рестартирайте и дефрагментирайте твърдия си диск. ( В My Computer щракате върху диска с десния бутон и избирате Proporties - Tools/Defragment now ). След дефрагментирането отидето там, където се задава размера на виртуалната и задайте една и съща стойност за минималният и максималният размер -тази стойност трябва да е около 2.5 пъти размера на оперативната ви , ако тя е до 256MB и 2 до 1.5 пъти ако имате повече.
• Забранете Automatic Updates
Понякога Windows се опитва да ви изненада приятно - но за всяко нещо си има време и място, и ако искате да го накарате да се съобразява с това ще пожелаете да забраните автоматичните обновления, които понякога изобщо не са адективни.
Това става от System Proporties/Automatic Updates - просто махнете отметката пред "Keep my computer up to date...". А когато искате да проверите за налични подобрения, пуснете Explorer и от Tools изберете Windows Update.
• Махнете излишните боклуци
Отидете в "C:Windowssystem32dllcache" и изтрийте всичко от там - файловете са много и заемат средно около 500MB - това са копия на файлове използвани от Windows, който има функцията да си прави копие на всеки dll файл. Функцията се казва "Windows File Protection", удачноста и е спорна, както още много функций на Windows. Със сигурност обаче правене на копия на файлове за щяло и нещяло забавя компютъра ви. За това също има лек - стартирайте отново "gpedit.msc" от
Start -> Run... . Отидете в Computer Configuration/Administrative Templates/System/Windows File Protection, в дясно намерете
Set Windows File Protection scanning -сложете му стойност Disabled, а на Limit Windows File Protection cache size - Enabled и задайте минималният размер - 1MB.