Клавишни команди в Windows
Публикувана от int21h на July 25 2007 18:48:45
Съкратени клавишни комбинации в Windows.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
F10 Активира menu bar (File) в програмата
CTRL+F4 Активира menu bar (File) в програмата
ALT+F4 Затваря текущия прозорец или програмата
CTRL+C Команда Copy
CTRL+X Команда Cut
DELETE Изтрива (Delete)
F1 Извиква помощна информация (Help)
ALT+SPACEBAR Отваря системното меню на самия прозорец
SHIFT+F10 Показва менюто което излиза при натискане на десен бутон на мишката
CTRL+ESC Отваря менюто на бутон Start
CTRL+V Команда Paste
ALT+TAB Прехвърля те в последно изплозвания прозорец или прехвърля в друг прозорец като задържиш бутон ALT и продължиш да натискаш последователно бутон TAB
CTRL+Z Команда Undo


Клавишни комбинации за My Computer и Windows Explorer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALT+LEFT ARROW Затваря папка (Folder)
ALT+RIGHT ARROW Отваря папка (Folder)
BACKSPACE Отива в следващо устройство (A,B,C,D,E)
TAB Преминава от едната в другата странаДруги WINDOWS клавишни комбинации
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WINDOWS+TAB - Може да си избереш кой отворен прозорец от taskbar-а да активираш
WINDOWS+F - Извиква Find: All Files -
CTRL+WINDOWS+F - Извиква команда Find: Computer
WINDOWS+F1 - Извиква меню Help
WINDOWS+R - Извиква Run command
WINDOWS - Активиа бутон Start
WINDOWS+BREAK - Показва диалоговата кутия System Properties
WINDOWS+E - Извиква Windows Explorer
WINDOWS+D - Минимизира или максимизира всички отворени прозорциСъкратени клавишни команди за Desktop, My Computer, и Windows Explorer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Когато обекта е селектиран тогава можеш да използваш следните сакратени клавишни команди.)

SHIFT - Пренебрегва AutoPlay когато вкараш CD в устройството
CTRL като влачиш файла - Копира файла (Copy)
CTRL+SHIFT като влачиш файла - Създава shortcut
SHIFT+DELETE - Моментално изтрива без да вкарва в Recycle Bin
F - Извиква Find (All Files)
F5 - Актуализира/опреснява (Refresh) данните в прозореца
F2 - Команда Rename
CTRL+A - Селектира всички обекти