Пускане на lighttpd +PHP за Slackware
Публикувана от admin на May 14 2011 15:44:24
Пускане на lighttpd +PHP за Slackware

Нужно Ви е да изтеглите lighttpd от тук
След което изпълнете командите:
groupadd -g 208 lighttpd
useradd -u 208 -g lighttpd -d /var/www lighttpd
installpkg lighttpd-1.4.26-i486-1_SBo.tgz
/etc/rc.d/rc.lighttpd start
/etc/rc.d/rc.lighttpd stop
pico /etc/lighttpd/lighttpd.conf
и добавете в секция fastcgi.server

fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
(
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/usr/bin/php-cgi -c /etc/lighttpd/php.ini"
)
)
)


След което трябва да копирате php.ini файла си:
cp /etc/httpd/php.ini /etc/lighttpd/
chown -R lighttpd.lighttpd /var/lib/php
След което можете да стартирате вашия lighttpd server
/etc/rc.d/rc.lighttpd start