Patch kernel grsecurity for slackware
Публикувана от admin на December 03 2012 11:59:39
За Slackware
тествано е на slackware 14.0

cd /usr/src/
wget http://grsecurity.net/stable/grsecurity-2.9.1-3.2.33-201211122213.patch
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-3.2.33.tar.bz2
rm -rf linux
tar xjvf linux-3.2.33.tar.bz2
ln -s linux-3.2.33 linux
cp grsecurity-2.9.1-3.2.33-201211122213.patch linux
cd linux
patch -p1 < grsecurity-2.9.1-3.2.33-201211122213.patch
zcat /proc/config.gz > .config
make oldconfig
make menuconfig


На е показано как да защитим компютъра си от TCP/UDP Dos atack
В опциите може да намерите и много други защити които са нужни за вашето потребление


make -j3 all # за dual core

make -j5 all # за quad core

make modules_install
make install

cd /etc/rc.d
cp rc.modules rc.modules-3.2.33-grsec
rm rc.modules
ln -s /etc/rc.d/rc.modules-3.2.33-grsec /etc/rc.d/rc.modules
mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz-3.2.33-grsec
ln -s /boot/vmlinuz-3.2.33-grsec /boot/vmlinuz
mv /boot/System.map /boot/System.map-3.2.33-grsec
ln -s /boot/System.map-3.2.33-grsec /boot/System.map
cp /usr/src/linux/.config /boot/config-3.2.33-grsec
rm /boot/config
ln -s /boot/config-3.2.33-grsec /boot/config
nano /etc/lilo.conf # ако искате да промените нещо, но в случая не е нужно
lilo

reboot

uname -a
Linux mrejata 3.2.33-grsec #1 SMP Sat Nov 10 16:06:58 EET 2012 x86_64 AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 5200+ AuthenticAMD GNU/Linux