Основни DOS команди
Публикувана от pafkata86 на March 04 2015 11:25:49
Вие трябва да да знаете че никой нищо да ви даде на готово затова трябва да да сте наясно във кой момент коя Операционна система да трябва да използвате, както и съответната команда за да постигнете това което искате.

HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.

MD <име на директория> - създава директория.
RMDIR <име на директория> - изтрива директория (само ако е празна).
CD <име на директория> - влизаш в съответната директория.
CD.. - излизаш от под директорията.
CD - излизаш от всички директории в които си влязъл.
COPY <име на файл> <пътя до мястото, където искаш да го копираш> - копира файлове (при MSDOS никъде да сгрешите команда Paste - просто я няма). Командата COPY е много полезна за крадване на PWL файлове защото Вие предполагам знаете че този/тези файл/ове се намират в директория WINDOWS, тогава пишете copy *.pwl a: - с това указвате да се копират всички файлове с разширение PWL на устройство "А". С това си спестявате търсенето и пействането, а и става много по бързо прехвърлянето.

DEL <името и разширението на файла> - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.

DELTREE <името на директорията> - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
FORMAT <устройство> - форматира зададеното устройство има много опции вижте ги сами ( да ги обяснявам).
FDISK - служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic -разделя диска под Windows).
SYS <устройство> - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното не може да стане прехвърлянето.
DIR - показва списък от файлове и директории (зависи къде си).
CLS - изчиства екрана.
SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
TYPE - показва на файла, но без възможност за редактиране.
ATTRIB - скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
EDIT - стартира редактор за цял екран.
MEM - показва информация за разпределението в RAM.
MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
VER - показва номера на текущата версия на DOS.
TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
UNDELETE - възстановява случайно изтрити файлове (е ако не сте рестартирали компютъра де).
UNFORMAT - възстановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия.
SUBST - замества буквеното означение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска.
SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване. XCOPY - копира избирателно файлове.
DISKCOMP - сравнява на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
CHKDSK - анализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещанигрешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
TIME - показва системното време и позволява промени в него (часовника).
DATE - показва или установява системно датата.
PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате "C:" може примерно да сложите датата, часът и др.