Тема: Mrejata.net :: Пускане на lighttpd +PHP

Публикувана от admin на 14-05-2011 15:38
#1

Пускане на lighttpd +PHP за Slackware

Нужно Ви е да изтеглите http://mrejata.us...hp?did=347
След което изпълнете командите:
Код
groupadd -g 208 lighttpd
useradd -u 208 -g lighttpd -d /var/www lighttpdКод
installpkg lighttpd-1.4.26-i486-1_SBo.tgzКод
/etc/rc.d/rc.lighttpd start
/etc/rc.d/rc.lighttpd stopКод
pico /etc/lighttpd/lighttpd.confи добавете в секция fastcgi.server
Код
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
(
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/usr/bin/php-cgi -c /etc/lighttpd/php.ini"
)
)
)След което трябва да копирате php.ini файла си:
Код
cp /etc/httpd/php.ini /etc/lighttpd/Код
chown -R lighttpd.lighttpd /var/lib/phpСлед което можете да стартирате вашия lighttpd server
Код
/etc/rc.d/rc.lighttpd start