Тема: Mrejata.net :: mount iso file

Публикувана от admin на 03-12-2011 18:49
#1

mount -o loop -t iso9660 file.iso /mnt/test