Тема: Mrejata.net :: инсталация на ZNC

Публикувана от mad на 04-02-2012 17:30
#1

(А) компилиране от source кода

* може да бъде свален от тук

1. (сваляме) wget https://znc.in/releases/znc-latest.tar.gz
2. (разархивираме) tar -xzvf znc*.*gz
3. (влизане в папката) cd znc*
4. (проверка и настройка) ./configure
(използвайте --prefix=$HOME/znc ако не искате да инсталирате в папка по подразбиране или нямате root права; използвайте --with-openssl=/path/to/openssl ако SSL библиотеките не са в директория по подразбиране)
(използвайте --enable-extra за да конфигурирате за допълнителни екстри)
5. (подготвяме инсталацията) make
(ако процесора ви е с повече от едно ядро, можете да използвате make -jX където X е броя на ядрата, по този начин можете да ускорите времето за инсталация)
6. (инсталираме) make install

(Б) Пакетни инсталатори

Debian:
apt install znc

Fedora/CentOS/Red Hat:
yum install znc
dnf install znc

SUSE/OpenSUSE:
zypper install znc

Gentoo:
emerge -av net-irc/znc

Archlinux:
pacman -S znc

FreeBSD:
pkg_add -r znc
pkg install znc

Docker:
docker pull znc

Повече инфо: wiki.znc.in

Редактирана от mad на 23-10-2018 20:33