Тема: Mrejata.net :: Инсталация на Arch Linux - видео урок

Публикувана от pafkata86 на 06-12-2014 20:07
#1

Здравейте,

в този урок ще ви покажа как да инсталирате Arch Linux.Отидете в официалния сайт на Arch Linux и изтеглете *,iso файла.
Запише *.iso файла на компактдиск или флаш памет.
Рестартирате компютъра,настройвате биос да зарежда от компакт диск или флашка и пристъпваме към инсталацията.
Зарежда се началния екран и избираме коя архитектура да инсталираме i686 и x86_64, според вида на поддържаната архитектура на процесора. За препоръчване за начинаещи е i686.

След като зареди системата пристъпваме към самата инсталация - КОНЗОЛНО.

loadkeys us - задаваме клавиатурна подредба US - стандартна qwerty клавиатура.
cfdisk - пристъпваме към настройката на дяловете.
mkwap /dev/sda1 - създаваме файлова система swap
swapon /dev/sda1 - активираме swap
mkfs.ext4 /dev/sda2 - създаваме файловеа система ext4
mount /dev/sda2 /mnt
mkdir /mnt/home
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda2 /mnt/boot
mount /dev/sda2 /mnt/home
dhcpcd - настройваме мрежата автоматично посредством DHCP
nano /etc/pacman.d/mirrorlist - редактираме списъка със сървърите и оставяме само сървър за България ( за по бърза скорост при изтегляне на файловете )
pacstrap /mnt base base-devel - инсталираме системата
pacstrap /mnt grub2-bios net-tools - инсталираме grub-bios пакета (препоръчва се за повечето био-си, в противен случай няма да им зареди системата след рестрта.) и мрежови инструменти
genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab - генерираме fstab файла
arch-chroot /mnt - пристъпваме към настройка на системата
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia /etc/localtime - настройваме времето
nano /etc/hostname - настройваме името на компютъра
nano /etc/timezone - настройваме часовата зона
nano /etc/locale.gen -
locale-gen
nano /etc/locale.conf - LANG="bg.BG.UTF-8"
COLLATE="C"
mkinitcpio -p linux
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub-install /dev/sda
passwd - задаваме парола на системен администратор
exit
umount -a

reboot & ENJOYЧЕСТИТО ВИЕ ТОКУ ЩО ИНСТАЛИРАХТЕ Arch Linux

Информацията е взета от официалния сайт: https://www.archlinux.org/

Инсталационно ръководство: https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_Guide - на английски


https://www.youtu...7l-MIOxkvc