Тема: Mrejata.net :: Клавишни комбинации в Windows

Публикувана от pafkata86 на 08-01-2015 19:24
#1

Системни клавишни комбинации в Windows

F1: Помощ
CTRL+ESC: Отворете менюто Старт
ALT+TAB: Превключване между отворени програми
ALT+F4: Затваряне на програмата
SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент
Клавиш Windows+L: Заключете компютъра (без да използвате CTRL+ALT+DELETE)

Клавишни комбинации в програми под Windows

CTRL+C: Копиране
CTRL+X: Изрязване
CTRL+V: Поставяне
CTRL+Z: Отмяна (на действие, команда)
CTRL+B: Получер (удебелен) шрифт
CTRL+U: Подчертаване
CTRL+I: Курсив

Комбинации от натискане на бутон на мишката и клавиш за обекти от тип обвивка

SHIFT+натискане на десния бутон на мишката: Извеждане на контекстно меню, съдържащо алтернативни команди
SHIFT+двукратно щракване с мишката: Стартиране на алтернативната команда по подразбиране (втория елемент в менюто)
ALT+двукратно щракване с мишката: Извеждане на свойствата
SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент без поставяне в кошчето

Общи изцяло клавиатурни команди

F1: Стартиране на Windows Help (Помощ на Windows)
F10: Активиране на опциите на лентата с меню
SHIFT+F10 Отваряне на контекстно меню за избрания елемент (същото като натискане с десния бутон на мишката върху елемент)
CTRL+ESC: Отваря менюто Старт (с използване на клавишите със СТРЕЛКИ за избор на елемент)
CTRL+ESC или ESC: Избира бутона Старт (натиснете TAB, за да изберете лентата със задачи, или SHIFT+F10 за контекстно меню)
CTRL+SHIFT+ESC: Отваря диспечера на задачите на Windows
ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ: Отваряне на поле с падащ списък
ALT+TAB: Превключване към друга активна програма (задръжте натиснат клавиша ALT и натиснете клавиша TAB, за да се покаже прозорецът за превключване между задачи)
SHIFT: Натиснете и задръжте клавиша SHIFT при поставяне на компактдиск, за да избегнете задействането на функцията за автоматично стартиране на диска
ALT+SPACE (ИНТЕРВАЛ): Извежда системното меню на основния прозорец (от системното меню можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
ALT+- (ALT+дефис): Извежда системното меню на дъщерен прозорец в програми с многодокументен интерфейс (MDI) (от системното меню на дъщерен прозорец на MDI можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
CTRL+TAB: Превключване към следващия дъщерен прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
ALT+подчертаната буква в меню: Отваряне на менюто
ALT+F4: Затваряне на активния прозорец
CTRL+F4: Затваряне на активния прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
ALT+F6: Превключване между няколко прозореца в една и съща програма (например при активиран диалогов прозорец на Търсене в Notepad ALT+F6 превключва между диалоговия прозорец на Търсене и основния прозорец на Notepad)

Клавишни комбинации за обекти тип обвивка, папки и Windows Explorer
За избрания обект:

F2: Преименуване на обекта
F3: Намиране на всички файлове
CTRL+X: Изрязване
CTRL+C: Копиране
CTRL+V: Поставяне
SHIFT+DELETE: Моментално изтриване на избрания елемент без поставяне в кошчето
ALT+ENTER: Отваряне на свойствата на текущия обект

За да копирате файл:
Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато придвижвате файла към друга папка.
За да създадете пряк път
Натиснете и задръжте CTRL+SHIFT, докато придвижвате файл към работния плот или към папка.
Управление на обикновени папки/преки пътища

F4: Избира полето Придвижване към друга папка и преместване надолу по записите в полето (ако лентата със задачи в Windows Explorer е активна)
F5: Опресняване на активния прозорец.
F6: Придвижване из панелите в Windows Explorer
CTRL+G: Отваряне на инструмента Go To Folder (Придвижване към папка) (само в Windows Explorer на Windows 95)
CTRL+Z: Отмяна на последната команда
CTRL+A: Избор на всички елементи в активния прозорец
BACKSPACE: Превключване към родителската папка
SHIFT+щракване+бутон Close: В случай на папките - затваряне на активната папка и всички родителски папки (папките над нея)

Управление на дървото на Windows Explorer

Звездичка (*) от цифрова клавиатура: Разгъване на всичко под текущата селекция
Плюс (+) от цифрова клавиатура: Разгъване на текущата селекция
Минус (-) от цифрова клавиатура: Свиване на текущата селекция.
ДЯСНА СТРЕЛКА: Разгъване на текущата селекция, ако не е разгъната. В противен случай преминаване към първата дъщерна папка
ЛЯВА СТРЕЛКА: Сгъване на текущата селекция, ако е разгъната. В противен случай преминаване към родителската папка

Управление на Properties (Свойства)

CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Придвижване по разделите със свойства

Клавишни комбинации за опциите на Accessibility (Достъпност)

Натискане на SHIFT пет пъти: Включване и изключване на инструмента StickyKeys (Оставащи клавиши)
Натискане и задържане на десния клавиш SHIFT натиснат за осем секунди: Включване и изключване на инструмента FilterKeys (Филтриране на клавиши)
Натискане и задържане на клавиша NUM LOCK натиснат за пет секунди: Включване и изключване на инструмента ToggleKeys (Озвучаване при смяна на клавиатурния режим)
Ляв ALT+ляв SHIFT+NUM LOCK: Включване и изключване на инструмента MouseKeys (Клавиши вместо мишка)
Ляв ALT+ляв SHIFT+PRINT SCREEN: Включване и изключване на висококонтрастния режим

Клавиши на Microsoft Natural Keyboard

Клавиш с логото на Windows: Меню Старт
Windows Logo+R: Диалогов прозорец Изпълнение
Windows Logo+M: Минимизиране на всички прозорци
SHIFT+клавиш Windows+M: Отмяна на минимизирането на всички прозорци
Клавиш Windows+F1: Помощ
Windows Logo+E: Windows Explorer
Клавиш Windows+F: Търсене на файлове или папки
Клавиш Windows+D: Минимизиране на всички отворени прозорци и показване на работния плот (desktop)
CTRL+клавиш Windows+F: Търсене на компютри
CTRL+клавиш Windows+TAB: Преместване на фокуса от Start (Старт) към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране), към системния панел (използвайте ДЯСНА СТРЕЛКА и ЛЯВА СТРЕЛКА, за да премествате фокуса към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране) и към системния панел)
Клавиш Windows+TAB: Циклично придвижване по бутоните на лентата със задачи
Клавиш Windows+Break: Диалогов прозорец Свойства на системата
Клавиш Приложение: Показване на контекстно менюто за избрания елемент

Клавиатура Microsoft Natural Keyboard и инсталиран софтуер IntelliType

Клавиш Windows+L: Излизане от Windows
Клавиш Windows+P: Стартиране на диалога за печат
Клавиш Windows +C: Отваряне на контролния панел
Клавиш Windows +V: Зарежда системния буфер
Клавиш Windows+К: Отваря диалоговия прозорец Свойства на клавиатурата
Клавиш Windows+I: Отваря диалоговия прозорец Свойства на мишката
Клавиш Windows+А: Зарежда Accessibility Options (Опции за достъпност), ако те са налични
Клавиш Windows+ИНТЕРВАЛ: Извеждане на списъка с клавишни комбинации на Microsoft IntelliType
Клавиш Windows+S: Включване и изключване на режима CAPS LOCK (Само главни букви)

Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци

TAB: Преминаване към следващия елемент за управление в диалоговия прозорец
SHIFT+TAB: Преминаване към предишния елемент за управление в диалоговия прозорец
ИНТЕРВАЛ: Ако активният елемент за управление е бутон, следва натискане на бутона. Ако активният елемент за управление е квадратче (позволяващо поставяне на отметка в него), следва активиране (отбелязване) на квадратчето. Ако активният елемент за управление е опция, следва избор на опцията.
ENTER: Еквивалентно на натискане на избрания бутон (бутонът, очертан с контурна линия)
ESC: Еквивалентно на натискане на бутона Отказ
ALT+подчертаната буква в елемент от диалоговия прозорец: Придвижване към съответния елемен

Публикувана от admin на 09-01-2015 12:47
#2

Все забравям някой от тях и ги търся в нета Smile