NetBSD 4.0 Release Candidate 5
Публикувана от Mast3rX на November 30 2007 09:29:22
NetBSD е силно интегрирана система. В допълнение към силно преносимото си и високопроизводително ядро, NetBSD притежава и пълен набор от потребителски инструменти, компилатори на няколко езика, прозоречна система X, софтуер за защитни стени (firewall) и многобройни други инструменти, всички придружени с пълен изходен код. Колекцията от пакети на NetBSD съдържа повече от 5000 пакета. Предварително компилирани дистрибуции за известно число платформи в момента се подготвя.

Web: www.netbsd.org
Download: NetBSD 4.0 RC5